Lidé jsou infikováni především orálním příjmem,  např. ze znečistěné vody, potravin nebo přímým kontaktem s infikovaným člověkem nebo zvířetem. Nákaza je snadná, protože v případě EHEC O157:H7 stačí  10 až 100 zárodků. Studie, které byly v Německu provedeny ukazují, že cesty přenosu souvisejí s věkem.

U kojenců a malých dětí do 3 let působí pravděpodobně největší riziko přímý kontakt se zvířaty, s  osobami trpícími průjmem, hraní na pískovišti a konzumace syrového mléka. Nebezpečné je také koupání v bazénech znečistěných fekáliemi nebo v přírodních vodstvech znečistěných hnojem z obhospodařovaných ploch.  Děti nad 9 let a dospělí se na rozdíl od toho nejčastěji nakazí z potravin.

V jakých potravinách se EHEC vyskytují?

Za primární zdroje EHEC jsou povazováni přežvýkavci, především skot, ovce a kozy, ale také srnčí  a jelení zvěř. Infikovaní přežvýkavci sami neonemocní, ale vylučují původce trusem. EHEC mohou v půdě a vodě přežívat několik týdnů. Z hospodářských zvířat se bakterie mohou dostat do potravin např. při porážce, při dojení. EHEC jsou zjišťovány v tepelně neošetřených potravinách pocházejících ze zvířat, jako je:

 • syrové mléko
 • výrobky ze syrového mléka (sýry)
 • syrové nebo nedostatečně tepelně upravené maso (i mleté) z přežvýkavců
 • roztíratelné uzeniny

Prostřednictvím kontaminované vody a kontaktem s fekáliemi mohou být kontaminovány i rostlinné potraviny (ovoce, zelenina). Bakterie se mohou dostat i dovnitř rostliny. Konzumace syrové rostlinné stravy může být zdrojem EHEC.

Nákaza může vzniknout i po konzumaci nepasterované jablečné šťávy, syrové listové zeleniny a výhonků. V Německu dosud nebyl znám výskyt nákazy z rostlinných potravin.

Kromě toho se nákaza může šířit tzv. křížovou kontaminací. Bakterie se mohou přenášet přímým kontaktem potravin nebo prostřednictvím rukou, náčiní, ploch. Křížová kontaminace je např. možná, použije-li se tentýž nůž nejprve na syrové maso, a potom na salát.

 

EHEC lze usmrtit vařením, pečením, pasterací za předpokladu, že teplota v jádru nejméně 70 °C trvá aspoň 2 minuty. Na rozdíl od jiných, jsou tyto bakterie poměrně odolné vůči kyselosti, chladu, vysušení  a vysokým koncentracím soli. Ani zmrazení je spolehlivě neusmrtí.

 

Jak se EHEC pomnožují?

EHEC se mohou rozmnožovat při teplotě 7 až 50 °C, pokud má substrát dostatek živin a vody a nepůsobí proti nim  jiné vlivy (kyseliny, soli). Optimální teplota je 37 °C; bakterie se množí tím rychleji, čím je teplota blíže té optimální.

 

Jak se může spotřebitel chránit před infekcí EHEC vyvolanou potravinami?

Nejúčinnější opatření k ochraně před infekcí EHEC  v domácnosti jsou:

 • Syrové mléko před konzumací převařit; pasterované a UHT- mléko je považováno za bezpečné.
 • Před přípravou jídla a po kontaktu se syrovým masem umýt ruce důkladně vodou a mýdlem a pečlivě osušit.
 • Syrové maso uchovávat a zpracovávat odděleně od ostatních potravin, a to i při grilování (používat přitom různá prkénka, talíře, náčiní.
 • Plochy a předměty po kontaktu se syrovým masem, obaly nebo vyteklou vodou po rozmrazení okamžitě dokonale vyčistit a osušit.
 • Hadříky a utěrky po úpravě syrového masa vyměnit a vyprat nejméně při 60 stupňů C.
 • Syrovou zeleninu a ovoce před konzumací oloupat nebo alespoň důkladně omýt.

Protože se  bakterie EHEC mohou vyskytovat i v roztíratelných syrových masných výrobcích a sýrech ze syrového  mléka, měli by být osoby z ohrožených rizikových skupin opatrné.  K ochraně spotřebitele je stanoveno, že balené sýry ze syrového mléka musí být příslušně označeny.

 

Jak se může  spotřebitel chránit před infekcí EHEC z kontaktu?

Oblíbenou rekreační aktivitou rodičů s malými dětmi, skupin ze školek a škol jsou selské statky a malé „kontaktní“ ZOO. Aby se předešlo infekci EHEC přímým kontaktem s infikovanými  zvířaty, je třeba dodržovat následující hygienické zásady:

 • sledovat malé děti při zacházení se zvířaty,
 • po kontaktu se zvířaty nebo se zemí nebo před konzumací potravin a nápojů umýt pečlivě ruce mýdlem a osušit,
 • potraviny a nápoje konzumovat  jen mimo prostory se zvířaty.

 

Přenos infekce je možný také z člověka na člověka. Zvláště pro malé děti mohou být zdrojem infekce infikovaní dospělí a starší sourozenci.

Proto je třeba dbát na pečlivou osobní hygienu a pravidelně si mýt ruce. Dezinfekce alkoholickými prostředky může být žádoucí, především po použití toalety, a pokud to doporučuje lékař. Totéž platí pro použití dezinfekčních prostředků při čištění v domácnosti. Plochy potřísněné tělesnými tekutinami a  výkaly nemocných osob by měly být okamžitě řádně vyčištěny a dezinfikovány. Doplňkovou ochranou přitom jsou jednorázové rukavice.

V rodinách, domovech a veřejných zařízeních by osoby se symptomy infekce neměly připravovat potraviny.

Informace o tom, co  jsou EHEC, najdete na:

http://www.viscojis.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=314:co-jsou-ehec-enterohemoragicke-escherichia-coli-&catid=64:zajimavosti&Itemid=66

 

Zdroj: Bundesinstitut für Risikoberwertung, překlad ÚZEI (is)