Alimentární onemocnění je onemocnění z potravin, způsobené přítomností nežádoucích mikroorganizmů. Přehled a charakteristika nejčastějších mikrobiálních původců alimentárních onemocnění:
 
 
 Zdroj:  SZPI