Historie rodu Aeromonas je v mnoha ohledech tzv. zrcadlem kroniky moderní lékařské bakteriologie. Zpočátku byly aeromonády známy pouze jako bakterie způsobující systémová onemocnění u zvířat. V dnešní době je tento rod bakterií považován nejen za důležitý patogen ryb a jiných studenokrevných živočišných druhů, ale také za etiologického původce způsobujícího různé infekční komplikace u osob s poruchou imunity.

Jedná se o rod bakterií ve tvaru tyčinek se zaoblenými konci. Fakultativně anaerobní nesporulující aeromonády rostou při optimální teplotě 35 – 37 ºC, avšak některé druhy těchto mikroorganizmů mohou růst také při teplotě 0 – 45 ºC. Optimální rozsah pH pro růst těchto bakterií je 5,5 až 9. Aeromonády produkují sekreční a povrchové faktory virulence, jež zahrnují produkci ureázy, pektinázy, ornitinové dekarboxylázy a tryptofan a fenylalanin deaminázy.

Bakterie rodu Aeromonas spp. se nejčastěji vyskytují v povrchových a podzemních vodách, v pitné vodě (chlorovaná, nechlorovaná), v balených minerálních vodách a široké škále potravin. Z potravin se jedná především o zeleninu, syrové mléko, zmrzliny, maso a mořské plody.

Mnoho epidemiologických studií poukazuje na Aeromonas spp. jako na bakterie způsobující průjmy ve spojitosti se spotřebou znečištěné vody. Akutní průjmy se vyskytují nejčastěji u malých dětí, u starších pacientů mohou být pozorovány chronické enterokolitidy. Horečka a zvracení nejsou výjimkou. Hlavní lidská onemocnění způsobená rodem Aeromonas mohou být rozdělena do dvou hlavních skupin: septikemie (A. veronii subsp. sobria a A. hydrophila) a gastroenteritidy (A. hydrophila a A. veronii).

 

Výskyt infekcí způsobených bakteriemi rodu Aeromonas

Bakterie rodu Aeromonas způsobují dva druhy infekcí, které dělíme na extraintestinální infekce a gastrointestinální infekce. Většina klinických izolátů odpovídá především A. hydrophila, A. caviae a A. veronii, tyto tři druhy aeromonád jsou příčinou infekcí otevřených ran, septikemií a meningitid u imunokompromitovaných osob a v poslední řadě průjmů a dysenterické infekce u seniorů a dětí. Klinická indikace infekcí způsobených bakteriemi rodu Aeromonas spp. obvykle závisí na místě a závažnosti infekce.

Extraintestinální infekce

Extraintestinální infekce způsobené bakteriemi rodu Aeromonas se vyskytují sporadicky. Každoročně je hlášeno 1 – 13 případů, především v oblastech mírného pásma. Dva hlavní způsoby přenosu infekce jsou komplex životního prostředí, vody, zvířat a požívání kontaminovaných potravin. Nejčastějšími projevy těchto extraintestinálních infekcí jsou infekce kůže, měkkých tkání až po hluboké infekce, jako je např. septikemie, pneumonie a myonekróza. Predispozičními faktory jsou především cirhózy, diabetes mellitus, alkohol a onemocnění periferních cév.

Gastrointestinální infekce

Ačkoliv některé druhy bakterií rodu Aeromonas byly uznány střevními patogeny, jejich mechanizmy patogenity zůstávají stále neobjasněné. Studie potvrzují, že tyto bakterie způsobují 0,2 – 7,7 % všech gastroenteritid. V posledních letech se gastrointestinální infekce způsobené rodem Aeromonas zvyšují. Vyskytují se u osob s poruchou imunity a zahrnují především gastroenteritidy, peritonitidy, meningitidy a pneumonie. Predispozičními faktory pro tyto infekce jsou karcinom žaludku a střev, onemocnění jater, krvácení do trávicího traktu a idiopatické střevní onemocnění.

 

Autoři: Lucie Malá, Ivo Doskočil
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU

Použitá literatura je k dispozici u autorů