Co je alternativní výživa?

Termínem alternativní výživa se označují všechny dlouhodobě praktikované způsoby stravování, které se zásadním způsobem liší od stravy obvyklé na daném území. Článek pojednává o výhodách a rizicích alternativní výživy.

zeleninova kytice

Alternativní výživa je způsob výživy odlišující se od obvyklých stravovacích zvyklostí na daném území. Alternativních směrů je velké množství a jsou založeny na různých stravovacích zásadách. Nejčastěji se liší tím, že v jídelníčku chybí některé druhy běžných potravin.

Rozdíly ale mohou být také v odlišném způsobu přípravy pokrmů, ve výběru potravin např. vyprodukovaných pouze v ekologickém zemědělství či v nezvyklé kombinaci potravin. 

alternativni_vyziva

Jaké důvody pro alternativní výživu mohou lidé mít?

Je jich mnoho, ale nejčastější důvody jsou:

 

Jaké zdravotní výhody může mít dodržování alternativního způsobu stravovaní?

Výhody závisí na tom, jaké potraviny člověk konzumuje a které ve svém jídelníčku vynechává. Pokud jsme například vegetariáni, tedy nejíme z velké míry potraviny živočišného původu, je v našem jídelníčku více zeleniny, obilovin, luštěnin  a ovoce, takže strava obsahuje:

 

Díky tomu může takové stravování pomoci například ke snížení hladiny cholesterolu v krvi, ke snížení krevního tlaku  či ke snížení tělesné hmotnosti při nadváze. Snižuje se také riziko vzniku nkterých nádorových onemocnění, např. rakoviny tlustého střeva.  Dostatek vlákniny v potravě chrání také například  před vznikem zácpy.

 

Jaká rizika mohou plynout z dodržování alternativního způsobu stravování?

Rizika závisí na tom, kdo se alternativně stravuje – zda se jedná o malé dítě, těhotnou nebo kojící ženu, či zdravého dospělého – a jaké potraviny ze svého jídelníčku vynechává. Rizikové jsou zejména extrémní způsoby výživy  s velmi omezeným výběrem potravin.

Strava bez živočišných potravin sebou nese některá úskalí:

 

To může vést například u dětí ke vzniku podvýživy, chudokrevnosti, k poruchám růstu a k poruchám vývoje kostí. U těhotných může dojít například k chudokrevnosti, nedostatečný příjem složek potravy, které jsou důležité pro správný vývoj plodu, může následně vést třeba k předčasnému porodu, k narození dítěte s nízkou porodní hmotností nebo kpotratu.

Lidé, kteří vynechávají ze své stravy některé základní potraviny (např. vegani, frutariáni), by se měli poradit s příslušným odborníkem a pečlivě plánovat jídelníček, vhodně kombinovat potraviny a případně dodávat potřebné živiny formou doplňků stravy či obohacených potravin.

 

 

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

British Nutrition Foundation, Vegetarians and Vegan Diets, 2003.
Manuál prevence v lékařské praxi, SZÚ, 3.LFUK 2004.
Společnost pro výživu, Zpráva o výživě
Brázdová, Z. Výživa člověka. Vyškov: VVŠ PV, 1995.
Kotulán, J.,Hrubá,D.,Bencko,V. Preventivní lékařství I.díl.Masarykova univerzita Brno,1993.

 

Zpět