O metanolu, jeho účincích na zdraví a možném riziku otravy.

 

Konzumace alkoholu z neprověřených zdrojů s sebou nese riziko, že kromě etanolu vypijeme také metanol, jehož požití může být pro člověka smrtelné. V roce 2012 u nás vypukla tzv. "metanolová aféra", kterou odstartovala smrt muže v Havířově, který se otrávil po konzumaci tvrdého alkoholu s obsahem metanolu. Po něm následovaly desítky dalších úmrtí.  


Metanol je chemikálie často využívaná v chemickém průmyslu. Metanol je chemická sloučenina značně podobná etanolu – barvou, chutí i vůní. S etanolem si ale na rozdíl od metanolu naše tělo umí docela dobře poradit – přemění ho na neškodnou kyselinu octovou. Metanol je ale těžší oříšek. Jeho přeměnou v těle vzniká kyselina mravenčí, která je pro člověka vysoce jedovatá.

Projevy i následky otravy metanolem závisí na množství přijaté látky a vznikají postupně, v závislosti na rychlosti, s jakou naše tělo přeměňuje metanol na kyselinu mravenčí. Přibližně za 8-30 hodin se objevují závratě, bolesti hlavy, zmatenost, poruchy paměti, mlhavé vidění, nevolnosti, zvracení a bolesti břicha. Při těžké otravě dochází ke křečím až bezvědomí a dalším poruchám zraku, které mohou skončit slepotou. Smrt hrozí selháním dýchacích funkcí.

Jako smrtelná dávka pro dospělého se uvádí 30 – 100 ml čistého metanolu, ale byla popsána smrt dokonce i po 6 – 10 ml. Mezi trvalé následky otravy patří nejčastěji poškození zraku až slepota, nervové poruchy jako je třes, ztuhlost, změny osobnosti apod.

Základním kamenem léčby je co nejrychlejší podání etanolu nebo jiného antidota (protijedu), např. fomepizolu. Již při podezření na otravu metanolem se jako první pomoc doporučuje dát dospělé osobě vypít 150 – 200 ml kvalitního a prověřeného tvrdého alkoholu, např. koňaku.

 

 

Použitá literatura:
Hlásenský, V., Vítězné tažení démona, Zdravotnické noviny, 48/2003, s. 14-17
Odborné doporučení pro intoxikaci – metanol (methanol, methylalkohol, dřevný líh, CH3OH). Toxikologické informační středisko

 

 Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.