Mentální bulimie

O mentální bulimii, jejích příčinách, příznacích, následcích a léčbě. 

 

Mentální bulimie je duševní onemocnění, při němž pacient opakovaně trpí nekontrolovatelnými záchvaty konzumace velkého množství potravy, která je často navíc energeticky bohatá. Následně pacienta trápí pocity viny, deprese a nevolnost a vyvolává si zvracení, někdy  navíc užívá projímadla, aby se snědeného jídla zbavil.

 

Kdo může onemocnět mentální bulimií?

zvraceni

 

Mentální bulimie se vyskytuje častěji než mentální anorexie, trpí jí asi 1-3 % mladých žen, častější je u studentek středních a vysokých škol, u chlapců a mužů je výskyt asi 10 x nižší. Bulimie se často vyskytuje současně s mentální anorexií, často také z anorexie vzniká - až u 50% dívek s anorexií vznikne časem bulimie!

 

Jaké jsou příčiny vzniku a rizikové faktory mentální bulimie?

Příčiny a rizikové faktory jsou až na některé odlišnosti podobné jako u mentální anorexie. Na rozdíl od mentální anorexie jsou však pacienti s bulimií svými rodiči spíše zanedbáváni. Často se jedná o osoby výbušné a emočně labilní.

 

Jaké jsou příznaky a jak se chová osoba s mentální bulimií?

 

Jaké mohou být zdravotní následky mentální bulimie?

Pacienti s bulimií mají řadu zdravotních potíží, za které může především pravidelné zvracení a užívání léků, toto jsou některé z nich:

 

Jak se léčí mentální bulimie?

Léčba mentální bulimie se provádí pomocí psychoterapie a léků,  je náročná a trvá dlouhou dobu. Pomocí psychoterapie se pacienti učí pravidelnému stravování, postupně se odnaučují zvracet a užívat projímadla. Psychoterapie také pacientům pomáhá vyrovnat se se svým tělem. Léčba bulimie je obecně o něco snazší než léčba mentální anorexie, neboť pacienti netají své příznaky tak moc jako pacienti s mentální anorexií. Ne vždy se léčbou dosáhne úplného vyléčení.´

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

Bláha P., J. Vígnerová. Investigation of the growth of Czech children and adolescent. SZÚ 2002.
Krch, F.D. Mentální anorexie. Portál 2002.
Krch, F.D. Poruchy příjmu potravy. Grada 2005.
Navrátilová, M.,Češková,.E., Sobotka, L. Klinická výživa v psychiatrii.Maxdorf-Jessenius 2000.
Papežová H.. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Anorexia nervosa, bulimia nervosa. ČLS JEP 2001.
Stárková, L. Poruchy příjmu potravy – Psýché a soma. Pediatrie pro praxi. 1/2005. 

 

Zpět