Návod ke hře Puzzle

Cílem hry je složit rozházený obrázek, který vidíš na obrazovce. Chceš-li začít, klikni na tlačítko "Zamíchat".

Kliknutím na dílek obrázku, který sousedí s prázdným místem, ho posuneš na toto prázdné místo. Zorientovat se, kam který dílek patří, ti pomohou čísla dílků. Tlačítko "Čísla" zapíná a vypíná zobrazování čísel. Při hře se ti počítají tahy a čas, zobrazení vidíš pod obrázkem vedle tlačítek.

Pokud si chceš prohlédnout celý obrázek, klikni na tlačítko "Originál". Když klikneš znovu, můžeš pokračovat ve hře.

 


Informace k tématu:   "Skladování potravin"
                                 "Správná výživa dětí školního věku a adolescentů"

Puzzle Svačina

Puzzle Mania

Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“