Co se zbytky jídla?

O tom, jak uchovávat bezpečně zbytky jídel.

esus

Většina lidí nerada vyhazuje nesnědené jídlo a zbytky schovává na později. Nesprávné zacházení se zbytky jídla je spolu s křížovou kontaminací jednou z nejčastějších příčin domácích otrav a onemocnění z jídla.

 

 Jak je tedy možné zabránit jak ztrátám potravin, tak i onemocnění z nich?

 

Ohřívání zbytků jídla

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

Fellows, P.J. Food Processing Technology - Principles and Practice. 2nd Edition. Woodhead, London, 2000.
Fraser, A.M. Handling Leftovers. The Notebook of Food and Food Safety Information, North Carolina Cooperative Extension Service, 1997
Griffith, Ch., Worsfold, D. and Mitchell, R.: "Food preparation, risk communication and the consumer", Food Control, Vol. 9, No. 4, pp. 225-232
Mrazení zajišťuje kvalitu a bezpečnost potravin, Food today 32/2002  (translation © vúpp, Zeno Šimůnek, 2001)
Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Pět klíčů k bezpečnému stravování.

 

Zpět