Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
fenylketonurií
Fenylketonurie je dědičná porucha přeměny fenylalaninu. Nemocný člověk nedokáže tuto aminokyselinu v těle zpracovat a to vede k těžkému tělesnému i duševnímu poškození. Jedinou léčbou je důsledné vynechání fenylalaninu z potravy – od narození po celý život musí nemocný dostávat speciální doplňky výživy a dodržovat přísná dietní omezení.
feritin
Feritin - komentář B3 v dokumentu Word. Feritin obsahuje 15-30 % celkového železa.
fermentací
Fermentace = kvašení je proces, při němž se organické látky postupně přeměňují za účasti mikrobiálních enzymů na jednodušší látky. V potravinářství se využívá při výrobě čaje, alkoholických nápojů, octa, droždí, kysaných mléčných výrobků aj. .
fermentují
Fermentace = kvašení je proces, při němž se organické látky postupně přeměňují za účasti mikrobiálních enzymů na jednodušší látky. V potravinářství se využívá při výrobě čaje, alkoholických nápojů, octa, droždí, kysaných mléčných výrobků aj.
fetální
plodový (fetus = plod)
fontanel
Fontanela (česky lupínek) je vazivové spojení na hlavě novorozence v místech, kde se potkávají kosti utvářející lebku. Fontanely umožňují další růst lebky po porodu a zvětšování objemu mozku. Hlavička je v místě fontanel pružná ,a proto může bez problémů projít úzkými porodními cestami. Snadno hmatatelná je velká fontanela, která se nachází mezi čelní kostí a oběma temenními kostmi. Většinou se uzavírá kolem 13. měsíce věku dítěte, v některých případech však i později (18. – 24. měsíc věku dítěte).
fruktózou
Fruktóza – jednoduchý sacharid, také se mu říká ovocný cukr.
fytosteroly
Fytosteroly jsou látky, které působí především proti kardiovaskulárním onemocněním, mají příznivý vliv na metabolismus lipidů - snižují celkový a LDL cholesterol, a jsou zkoumány pro jejich možný protinádorový účinek.
glukózu
Glukóza nebo také hroznový cukr je jednoduchý cukr, který se vyskytuje přirozeně v ovoci, ale i v mnoha dalších potravinách.
glutamátu
Glutamát sodný neboli glutamát se často používá pro zvýraznění chuti potravin. Při umírněné konzumaci nijak neškodí, ale příliš velké množství glutamátu může způsobit tzv. syndrom čínské restaurace - zvracení, bušení srdce, závratě, bolesti hlavy a další potíže.
glykemický index
Glykemický index (GI) potraviny je schopnost sacharidové potraviny zvýšit hladinu krevního cukru. Hodnoty GI se zjišťují experimentálně a nejsou k dispozici pro všechny potraviny. Čím více se hodnota glykemického indexu blíží stovce, tím je potravina zákeřnější. Potraviny s nízkým glykemickým indexem jsou výhodné jako prevence civilizačních chorob.
glykogenu
Glykogen je obdoba rostlinného škrobu. Naše tělo ho využívá jako zásobní látku, většina je ho uložena v játrech.
grafů

Percentilové grafy porovnávají konkrétního jedince s populační normou. V grafech jsou znázorněny čáry, které odpovídají hodnotám 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentilu pro daný věk. Padesátý percentil, tj. prostřední silná čára, vystihuje střední hodnotu populace. Pásmo normy je u většiny v rozmezí 25.–75. percentilu.

gumy a slizy
Jako gumy a slizy se označují bílkoviny a polysacharidy, které ovlivňují texturu potravin. Mají želatinující, rosolovací, emulgační a stabilizační vlastnosti.
hemoroidů
Hemeroidy jsou rozšířené žilní pleteně v oblasti konečníku, které mohou krvácet a hnisat.
Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“