Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
nenasycená vazba
Nenasycená vazba = násobná (dvojná nebo trojná) vazba mezi 2 sousedními uhlíky organické sloučeniny
nenasycené mastné kyseliny
Nenasycené mastné kyseliny mají ve svém uhlíkovém řetězci jednu nebo více dvojných vazeb. Dle toho se dále dělí na mononenasycené a polynenasycené, jež mají v těle odlišné funkce.
nenasycených mastných kyselin
Nenasycené mastné kyseliny se dělí na tzv. mononenasycené (s jednou násobnou vazbou) a polynenasycené (se dvěma a více násobnými vazbami). Mononenasycené MK se také označují jako MUFA (z angl. mono-unsaturated fatty acids), polynenasycené jako PUFA (angl. poly-unsaturated fatty acids).
nenasycených vazeb
Nenasycená vazba = násobná (dvojná nebo trojná) vazba mezi 2 sousedními uhlíky organické sloučeniny
nepravým obilovinám
Nepravé obiloviny nepatří do stejné čeledi jako obilniny, ale složením i využitím se jim podobají.
nesnášenlivost potravin
Nesnášenlivost potravin = potravinová intolerance.
nesnášenlivosti lepku
Nesnášenlivost lepku se označuje také jako celiakie, glutenová nebo glutensenzitivní enteropatie.
obsah tuku v sušině
Výpočet obsahu tuku v sýru: % tuku v sýru = % t. v s. x % sušiny / 100
olejů
Oleje jsou zásobní látky rostlin, ukládají se hlavně v plodech a semenech, ale i v jiných částech rostlin. Oproti živočišným tukům mají rostlinné mnohem větší podíl nenasycených mastných kyselin, tedy mastných kyselin s násobnou vazbou mezi dvěma sousedními uhlíky.
omega-6 mastné kyseliny
Omega-6 MK ovlivňují krevní tlak, teplotu, hojení ran, zánětlivé procesy. Působí ale proti vlivu omega-3 MK, proto má jejich vysoký příjem nepříznivý vliv např. na srdce a cévy, kosti, záněty, psychickou vyrovnanost, zvyšuje riziko nádorových onemocnění. Mezi omega-6 MK patří kyselina gama-linolenová (GLA), linolová (LA), arachidonová (AA).
omega-6 mastných kyselin
Omega-6 MK ovlivňují krevní tlak, teplotu, hojení ran, zánětlivé procesy. Působí ale proti vlivu omega-3 MK, proto má jejich vysoký příjem nepříznivý vliv např. na srdce a cévy, kosti, záněty, psychickou vyrovnanost, zvyšuje riziko nádorových onemocnění. Mezi omega-6 MK patří kyselina gama-linolenová (GLA), linolová (LA), arachidonová (AA).
omega3 mastné kyseliny
Omega3 mastné kyseliny jsou zdraví prospěšné a jsou obsaženy například v rybím oleji a rybách (dobrým zdrojem je například pstruh, makrela, losos). Dále je obsahují semínka a ořechy.
onemocnění dna
Dna je chronické onemocnění spojené s vysokou hladinou kyseliny močové v těle. Tělo se jí nedokáže zbavit a ukládá ji v podobě ostrých krystalků v okolí kloubů a jiných tkání (zejména ledvin), kde způsobuje zánět a velké bolesti.
onemocnění přenosná ze zvířat na člověka
Nemoci přenosné ze zvířat na člověka nazýváme zoonózy. Ty lze dělit na menší podskupiny, například listeriózu řadíme do skupiny saprozoonóz, u kterých je zdrojem onemocnění buď neživý organický substrát, nebo zvíře.
osteomalacie
Osteomalacie neboli měknutí kostí je onemocnění, při kterém dochází k postupnému odvápnění kostí, které má za následek deformaci změklých kostí (páteře, pánevního pletence, kostí dolních končetin), jsou-li zatěžovány.
Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“