Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
rizikové geny

Geny spojené s celiakií jsou HLA-DQ2 a HLA-DQ8. Patří mezi geny, které umožňují tělu rozeznávat látky tělu vlastní od cizorodých.

Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“