Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
rafinaci
Rafinace je lisování oleje za použití vysokého tlaku a teploty a jeho chemická úprava. Trans mastné kyseliny mohou vznikat především při dezodorizaci (odstranění pachů) různých olejů při teplotách 220 – 270°C.
Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“