Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
polysacharidy
Polysacharidy jsou velké molekuly tvořené velkým množstvím vzájemně navázaných jednoduchých sacharidů (glukóza, manóza apod.). Klasickým zástupcem polysacharidů jsou škroby a glykogen.
Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“