Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
osteomalacie
Osteomalacie neboli měknutí kostí je onemocnění, při kterém dochází k postupnému odvápnění kostí, které má za následek deformaci změklých kostí (páteře, pánevního pletence, kostí dolních končetin), jsou-li zatěžovány.
Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“