Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
v podobě lépe stravitelné pro člověka
Mateřské mléko má méně kaseinu a více laktoglobulinů a laktalbuminu než mléko kravské. Z mateřského mléka se vytváří v žaludku jemnější sraženina.
vakuově
Vakuový = vzduchoprázdný. Potraviny vakuově baleny jsou ty, z jejichž obalu se po zabalení odsaje vzduch.
velmi silně mineralizované
Velmi silně mineralizované vody mají obsah minerálních látek nad 5000 mg/l.
velmi slabě mineralizované
Velmi slabě mineralizované vody mají obsah minerálních látek do 50 mg/l.
vigny
druh luštěniny
virulenci
Virulence = schopnost mikroorganismů vyvolat onemocnění.
vitaminy A, D, E, K
Ke snadnějšímu zapamatování vitaminů rozpustných v tucích vám může pomoci slovo "DEKA". Nebo si doplňte před uvedené vitaminy písmeno Z (zADEK).
vitariánství
Vitariáni jsou osoby vyznávající konzumaci syrové stravy. Slovo vitariánství je odvozeno od slova VITA – život. Syrová strava je považována za „plnou života“.
vlákninu nerozpustnou
Jako nerozpustná vláknina se kromě celulózy, časti hemicelulóz a rezistentního škrobu označuje také lignin, který nepatří mezi sacharidy.
vlákninu rozpustnou
Hlavní složkou rozpustné vlákniny je pektin. K rozpustné vláknině dále řadíme malé množství hemicelulóz, rostlinné slizy, polysacharidy mořských řas, modifikované škroby a celulózy.
vlákniny
Vláknina jsou součásti rostlinných potravin, které naše tělo nedokáže rozložit. Část vlákniny řadíme mezi sacharidy, část je tvořena jinými chemickými sloučeninami. Vláknina má řadu prospěšných vlastností – pomáhá formování stolice a pravidelnému vyprazdňování, váže na sebe vodu a některé látky z potravy, například cholesterol.
Vody perlivé s bublinkami
Perlivé vody jsou vody sycené kysličníkem (oxidem) uhličitým (CO2).
volné kyslíkové radikály
Volné kyslíkové radikály se v těle podílejí na vzniku mnoha onemocnění jako jsou nádorová onemocnění či nemoci srdce a cév.
výlučné kojení
Výlučné kojení je podávání pouze mateřského mléka bez podávání jakýchkoli jiných nápojů nebo potravin s výjimkou léků, vitaminů nebo minerálních látek.
vymílanými

Vysoce vymílané jsou například bílá mouka a výrobky z ní, loupaná rýže a výrobky z dalších obilovin, zbavených slupky a povrchových vrstev.

Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“