Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Mozarella
Mozarella je měkký sýr pocházející z Itálie. Název je odvozen od italského slova „mozzare“ - odříznout, neboť do konečné podoby je tvarován nožem. Původní Mozarella se vyráběla z buvolího mléka.
Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“