Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
glukózu
Glukóza nebo také hroznový cukr je jednoduchý cukr, který se vyskytuje přirozeně v ovoci, ale i v mnoha dalších potravinách.
glutamátu
Glutamát sodný neboli glutamát se často používá pro zvýraznění chuti potravin. Při umírněné konzumaci nijak neškodí, ale příliš velké množství glutamátu může způsobit tzv. syndrom čínské restaurace - zvracení, bušení srdce, závratě, bolesti hlavy a další potíže.
glykemický index
Glykemický index (GI) potraviny je schopnost sacharidové potraviny zvýšit hladinu krevního cukru. Hodnoty GI se zjišťují experimentálně a nejsou k dispozici pro všechny potraviny. Čím více se hodnota glykemického indexu blíží stovce, tím je potravina zákeřnější. Potraviny s nízkým glykemickým indexem jsou výhodné jako prevence civilizačních chorob.
glykogenu
Glykogen je obdoba rostlinného škrobu. Naše tělo ho využívá jako zásobní látku, většina je ho uložena v játrech.
grafů

Percentilové grafy porovnávají konkrétního jedince s populační normou. V grafech jsou znázorněny čáry, které odpovídají hodnotám 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentilu pro daný věk. Padesátý percentil, tj. prostřední silná čára, vystihuje střední hodnotu populace. Pásmo normy je u většiny v rozmezí 25.–75. percentilu.

gumy a slizy
Jako gumy a slizy se označují bílkoviny a polysacharidy, které ovlivňují texturu potravin. Mají želatinující, rosolovací, emulgační a stabilizační vlastnosti.
Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“