Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
fenylketonurií
Fenylketonurie je dědičná porucha přeměny fenylalaninu. Nemocný člověk nedokáže tuto aminokyselinu v těle zpracovat a to vede k těžkému tělesnému i duševnímu poškození. Jedinou léčbou je důsledné vynechání fenylalaninu z potravy – od narození po celý život musí nemocný dostávat speciální doplňky výživy a dodržovat přísná dietní omezení.
feritin
Feritin - komentář B3 v dokumentu Word. Feritin obsahuje 15-30 % celkového železa.
fermentací
Fermentace = kvašení je proces, při němž se organické látky postupně přeměňují za účasti mikrobiálních enzymů na jednodušší látky. V potravinářství se využívá při výrobě čaje, alkoholických nápojů, octa, droždí, kysaných mléčných výrobků aj. .
fermentují
Fermentace = kvašení je proces, při němž se organické látky postupně přeměňují za účasti mikrobiálních enzymů na jednodušší látky. V potravinářství se využívá při výrobě čaje, alkoholických nápojů, octa, droždí, kysaných mléčných výrobků aj.
fetální
plodový (fetus = plod)
fontanel
Fontanela (česky lupínek) je vazivové spojení na hlavě novorozence v místech, kde se potkávají kosti utvářející lebku. Fontanely umožňují další růst lebky po porodu a zvětšování objemu mozku. Hlavička je v místě fontanel pružná ,a proto může bez problémů projít úzkými porodními cestami. Snadno hmatatelná je velká fontanela, která se nachází mezi čelní kostí a oběma temenními kostmi. Většinou se uzavírá kolem 13. měsíce věku dítěte, v některých případech však i později (18. – 24. měsíc věku dítěte).
fruktózou
Fruktóza – jednoduchý sacharid, také se mu říká ovocný cukr.
fytosteroly
Fytosteroly jsou látky, které působí především proti kardiovaskulárním onemocněním, mají příznivý vliv na metabolismus lipidů - snižují celkový a LDL cholesterol, a jsou zkoumány pro jejich možný protinádorový účinek.
Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“