VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

NOVÝ ROČNÍK E-LEARNINGOVÉHO KURZU „VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ“

svacinka maly 

Informační centrum bezpečnosti potravin MZe si dovoluje upozornit zájemce o účast v e-learningovém kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“, určeném gymnáziím, středním zdravotnickým školám, středním školám a učilištím s potravinářským zaměřením, že šestý ročník bude spuštěn 1. 10. 2021.

Více informací o kurzu naleznete zde.

  

 

 

VÝUKOVÝ PROGRAM PRO PEDAGOGY 2. STUPNĚ ZŠ
ucitel u tabule m

Vážení uživatelé,

vítáme vás na webových stránkách, které byly vytvořeny na podporu nového výukového programu VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ.

Výukový program a jeho součásti vznikli ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 3. lékařské fakulty UK, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu.
 
Výukový program je určený především pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ. Jeho cílem je nabídnout kvalitní podpůrný vzdělávací materiál, který vychází z ověřených odborných zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.

Výukový program je rozdělen do šesti základních oblastí týkající se výživy a bezpečnosti potravin:  Živiny a voda, Výživová doporučení, Výživa a nemoci, Nákazy z potravy a jejich prevence, Otravy z jídla, Potraviny a bezpečnost. Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat buď celý program, nebo pouze jednotlivá témata.

Výukový program je doplněn pracovními sešity pro žáky 6. a 7. ročníků a pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, které slouží k procvičení a osvojení základních znalostí z oblasti výživy a bezpečného stravování. Sešity jsou rozděleny podobně jako výukový program do několika tematicky odlišných částí.

Další učební pomůckou k výukovému programu jsou znalostní testy, pomocí kterých si žáci mohou otestovat své znalosti.

Výukový program, pracovní sešity, znalostní testy a další materiály naleznete v kategorii „Stáhni si“.

.

Věříme, že výukový program a jeho doprovodné materiály pro vás budou oporou nejen ve výuce, ale současně poslouží jako praktický průvodce světem výživových doporučení a zdravého stravování.

Ministerstvo zemědělství logo
ÚZEI
Ministerstvo zdravotnictví logo

Webová stránka je realizována v rámci plnění dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 2013“, projekt č. 10305: „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“