Drunkorexie, někdy také nazývaná alkorexie, je jednou z méně známých poruch příjmu potravy, která souvisí se současným způsobem života mnoha mladých lidí. Je to velmi nebezpečná až život ohrožující porucha. Jedná se vlastně o anorexii nebo bulimii spojenou s nadměrnou konzumací alkoholu či dokonce závislostí na něm. Vražedná kombinace.

opily juniorTrend, že dívky či ženy trpící některou z poruch příjmu potravy mají sklon k závislostem na alkoholu či drogách, se rozmáhá zejména mezi studentkami vysokých škol. Ačkoliv ženy postihuje častěji, může se objevit i u mužů.

 

Jak drunkorexie vypadá v praxi?

Člověk s touto poruchou, podobně jako člověk s anorexií (ztráta chuti k jídlu), celý den nic nejí anebo zkonzumuje jen velmi, velmi malé množství potravin, aby následně (typicky večer) mohl vypít větší množství alkoholických nápojů bez obavy o nárůst tělesné hmotnosti. Může se jednat také o záchvatovité přejídání a nadměrnou konzumací alkoholu následovanou zvracení či užitím projímadla. Alkohol také bývá zneužíván jako nástroj k zahnání hladu či snížení strachu z tloušťky. Představuje prostředek, kterým lze alespoň na chvíli uniknout pocitům viny, samotě či nudě.

 

Zdravotní a jiná rizika

Má-li člověk prázdný žaludek a pije alkoholické nápoje, alkohol se vstřebává do krve mnohem rychleji, než kdyby se předtím najedl. Relativně snadno si tedy tímto způsobem lze přivodit akutní intoxikaci, lidově zvanou „otrava alkoholem“, obrovské nároky klade toto chování také na játra. Situace je horší u žen, jejichž tělo odbourává alkohol pomaleji než tělo muže. Důležitou roli hraje tělesná hmotnost – čím nižší, tím rychlejší nástup účinků alkoholu. Nebezpeční tkví také v tom, že vyhladovělý organizmus dostává najednou chybějící energii v koncentrované podobě. Další úskalí představuje fakt, že závislost se u osob s poruchou příjmu potravy rozvíjí rychleji.

Nelze přehlížet rizika primární choroby – anorexie nebo bulimie (chorobné přejídání). K těm patří zejména rozvrat vnitřního prostředí organizmu, změny přeměny látkové všech živin, poruchy termoregulace (udržení optimální tělesné teploty), hormonální rovnováhy, menstruačního cyklu, sexuálních funkcí, imunity, hojení ran, dýchacího a srdečně cévního systému, potíže zažívací, anémie, osteoporóza, poškození chrupu, dehydratace (ztráta vody z těla bez náhrady) a další. Hrozí až smrt.

K tomu nutno přičíst účinky samotného alkoholu – toxinu, který poškozuje zdraví snad ve všech sférách: nervovou soustavu (může způsobit až demenci), játra, slinivku břišní, srdečně cévní systém, imunitu, krvetvorbu, kosti a další. Působí poruchy vědomí, citového vnímání,  myšlení a chování, s čímž souvisí problémy v oblasti společenských vztahů. Objevuje se podrážděnost až násilnost, poruchy nálady, soustředění a paměti, skleslost, nespavost, úzkost. Alkohol omezuje sebeovládání a drunkorektik se pak pod jeho vlivem často přejí, poté mnohdy zvrací a prohlubují se jeho pocity viny. V neposlední řadě může tato droga hrát roli v rozvoji některých nádorových onemocnění. U alkoholiků lze často pozorovat narušené sebehodnocení – typické i pro anorexii a bulimii. Zvláštní kapitolou jsou pak abstinenční příznaky a delirium (blouznění).

Velmi nebezpečné je také míchat alkohol s energetickými nápoji, tím totiž dochází k vzestupu krevního tlaku a činnosti srdce, snižuje se schopnost vnímat únavu a hrozí kolaps až smrt. To žel někdy drunkorektici dělají, neboť tyto drinky obsahují kofein, který zvyšuje základní přeměnu látkovou a tím i energetický výdej.

 

Jak z toho ven?

Řešení drunkorexie není nikterak jednoduché a vyžaduje odbornou a dlouhodobou pomoc psychologa, psychiatra a případně dalších specialistů, pomoc může i skupinová terapie. Přechod do normálního stravovacího režimu musí být postupný. Bez alkoholu, bez neustálých myšlenek na jídlo, bez anorexie/bulimie a bez cvičení se může život nemocného zdát prázdný. Tuto prázdnotu je třeba zaplňovat jinými vhodnými aktivitami a zájmy, nejlépe ve společnosti lidí, kteří mu pomohou tuto nemoc zdolat.

 

Autor:  kd


Použitá literatura:
KRCH, F. D. Mentální anorexie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 235 s. ISBN 8071785989.
KALINA, K. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, 319 s. ISBN 8086734056.
NAVRÁTILOVÁ, M., ČEŠKOVÁ, E., SOBOTKA, L. Klinická výživa v psychiatrii: teoretické předpoklady. Praktická doporučení. Osobní zkušenosti. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2000, 270 s. ISBN 8085912333.
VICTORIAN OF NEWPORT BEACH. Drunkorexia - A Dangerous Trend on College Campuses, dostupné online http://www.eatingdisordertreatment.com/blog/drunkorexia-a-dangerous-trend-on-college-campuses/?searchterm=drunkorexia. Citováno 9. 11. 2012