Kávou se rozumí semena kávovníku rodu Coffea zbavená pergamenové slupky.

Podle zpracování dále rozeznáváme:

 • zelenou kávu, sušená semena kávovníku,
 • praženou kávu, výrobek získaný pražením zelené kávy,
 • praženou kávu bez kofeinu, výrobek získaný pražením zelené kávy, který obsahuje nejvýše 0,1 % kofeinu v sušině,
 • kávový extrakt, instantní kávu, rozpustnou kávu, rozpustný kávový extrakt,  výrobek v jakékoliv koncentraci získaný pražením kávy a následnou extrakcí s použitím vody, 
 • kávový extrakt sušený, extrakt ve formě prášku, granulí, vloček,  kostek nebo v  jiné formě, u  něhož sušina na bázi kávy činí  nejméně 95 % hmotnosti
 • kávový extrakt ve formě pasty,  extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi  kávy činí nejméně 70 % a nejvýše 85  % hmotnosti, 
 • kávový extrakt ve form?? tekuté, extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi  kávy činí nejméně 15 % a nejvýše 55  %  hmotnosti, a  který může obsahovat přírodní sladidla v množství nepřekračujícím 12 % hmotnosti,
 • kávový extrakt bez kofeinu, výrobek, který obsahuje nejvýše 0,3 % kofeinu v sušině,
 • příměsi pražené kávy zrnkové,  kávová zrna přepražená, černá nebo světlá, která se po rozlomení vyznačují jinou vůní než kávovou.

 

  Při nákupu je vhodné sledovat tyto údaje na obale:                               

 • název druhu a podskupiny; u kávového extraktu sušeného se název podskupiny neuvádí,
 • u kávového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní  sladidlo, výraz  "s .   . .",  "konzervovaný .  . .",  "s přídavkem  . . .", nebo  "pražený s . .  ." obsahující název  použité skupiny přírodního sladidla, tento  výraz  se  uvede u  názvu  výrobku "kávový extrakt ve formě tekuté" nebo "kávový extrakt tekutý",
 • "s  cukrem" nebo "s přídavkem cukru“, byl-li  cukr přidán po pražení,
 • "aromatizováno" v případě, že káva byla aromatizována,
 • u kávového extraktu ve formě pasty a kávového extraktu ve formě tekuté minimální   obsah sušiny na bázi kávy, uvedený  v % hmotnostních v konečném výrobku,
 •  "bez  kofeinu", pokud  obsah kofeinu v sušině výrobků na bázi kávy nepřesáhne  0,3 % u  kávového extraktu a  0,1 % u pražené kávy,
 • kávový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi kávy činí více než 25 % hmotnosti, lze v označení názvu doplnit výrazem "koncentrovaný".

 

Kávoviny a jejich směsi

Kávoviny jsou výrobky získané pražením různých částí rostlin bohatých na sacharidy, které neobsahují kofein.

Rozdělujeme je na:

 • praženou  čekanku (cikorkovou  kávovinu), výrobek získaný z kořenů  čekanky obecné  (Cichorium intybus  L.), 
 • obilnou kávovinu, výrobek vyrobený z praženého ječmene, žita, nebo pšenice,
 • sladovou   kávovin, výrobek vyrobený ze sladovaného a praženého ječmene, žita, nebo pšenice,
 • fíkovou kávovinu, výrobek vyrobený z fíkových plodů,
 • směsi  kávovin,  směs  z  kávovin  a  dalších surovin, včetně pražené kávy mleté,
 • kávovinové extrakty, výrobky, které se liší obsahem výchozích surovin po jejich extrakci, (u čekanky nejméně 60%, u obilovin nejméně 25%, u fíků nejméně 50.

 

Autor: lb